Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.
Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Rozumiem

Cross-Border Conscious Media Comsumption

Zväz maďarských televíznych tvorcov na Slovensku je partnerom projektu Interreg pod názvom Cross-Border Conscious Media Comsumption a pod evidenčným číslom SKHU-1601_317, ktorého cieľom je preskúmanie mediálnych zvykov mládeže a vypracovanie učebného materiálu v tejto oblasti.

Bohužiaľ mladí ľudia nemajú dostatok reálnych informácií o dianiach a o ľuďoch žijúcich v pohraničnom regióne na druhej strane hraníc. Ich znalosti o obyvateľoch a dianiach na druhej strane hraníc sa často pohybujú na úrovni stereotypií a predsudkoch, čo je nevhodná prax.

Hlavným cieľom je naučiť mladú generáciu na správne používanie médií v záujme toho, aby sa z nich stali otvorení a slobodne zmýšľajúci dospelí, ktorí dokážu správne posúdiť pravdivosť informácií a aby sa zároveň zmiernili ich predsudky, aby boli uvedomelými európskymi občanmi. V zmysle toho cieľom projektu je, aby sme spoznali mediálne zvyky ľudí žijúcich v pohraničnom regióne, z akých zdrojov získajú svoje informácie, či je im jasné, ako médiá fungujú, či sú tie zdroje dôveryhodné.

V spoznaní mediálnych zvykov mládeže žijúcej v pohraničnom regióne vznikajú nasledovné výstupy:

  • výsledky prieskumu používania mediálnych zdrojov a ich dôveryhodnosti
  • učebný materiál a pedagogická koncepcia pre účastníkov stredoškolského a vysokoškolského stupňa vzdelávania
  • kampaň pre mediálne povedomie: za účasti médií v pohraničnom regióne zverejnenie seriálu, ktorý predstaví susednú krajinu v záujme toho, aby boli predstavené všeobecné informácie o susednej krajine, ako ich kultúrne špecifiká, štátne zriadenie, zvyky a obyčaje, podnikateľské prostredie atď.
  • otvorené dni, ktoré majú slúžiť k osvojeniu povedomého používania médií
  • školské vzdelávanie: žurnalisti, ktorí sa zúčastnia projektu, v školských zariadeniach predstavia pedagogický pilotný program, odovzdajú účastníkom učivo, týmto zároveň testujú a predstavia bezplatne prístupný učebný materiál školským zariadeniam.

Za účasti pohraničných médií cieľové skupiny majú možnosť získať všeobecné vedomosti o susednej krajine (kultúrne špecifiká, zvyky a obyčaje, podnikateľské prostredie), ktoré sú veľmi dôležité vo formovaní prístupu k susedným krajinám, veď vedomosti a znalosti v značnej miere môžu znížiť predsudky a posilniť spoluprácu.

Szlovákiai magyar televíziós hírportál regio-tv.sk - Az első szlovákiai magyar televízió