Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.
Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Rozumiem

Zväz maďarských televíznych tvorcov na Slovensku

Zväz maďarských televíznych tvorcov na Slovensku je odborným združením televíznych odborníkov pracujúcich v oblasti maďarskej televíznej tvorby na území Slovenskej Republiky. Našim prvoradým cieľom je rozvoj maďarskej televíznej tvorby na Slovensku a rozšírenie jej žánrovej rôznorodosti. Členmi nášho zväzu sú súkromné osoby, ktorí sa na profesionálnej úrovni venujú maďarskej televíznej tvorbe pre celoplošné verejnoprávne a súkromné televízie.

Naši členovia sú aktívnymi účastníkmi dennej televíznej tvorby verejnoprávnych televízií na Slovensku a v Maďarsku. Dodávajú príspevky z oblasti regionálneho verejného, civilného, kultúrneho, politického a hospodárskeho diania na južnom území Slovenska. Mesačne vyprodukujú niekoľko stoviek správ, príspevkov do magazínov pre celoštátne a regionálne televízie na Slovensku a v Maďarsku.

Zväz maďarských televíznych tvorcov na Slovensku bráni záujmy maďarskej odbornej komunity a zastáva stanovisko, že podávanie informácií v materinskej reči má vysokú prioritu v zachovaní národnej identity a urobí všetko aby zabránil akémukoľvek obmedzeniu alebo diskriminácie v tejto oblasti.

Náš Zväz založil v marci 2011 prvý maďarský televízny portál hírek.sk, ktorý sa na dnes stal jedným z najnavštevovanejších a najvýznamnejších maďarských portálov na Slovensku. Písaný obsah portálu hírek.sk od apríla 2018 spravuje Nadácia Pro Media, náš Zväz sa od tej doby sústreďuje výhradne na televízny obsah portálu hírek.sk.

Szlovákiai magyar televíziós hírportál regio-tv.sk - Az első szlovákiai magyar televízió